MENU
Link do mapy dojazdu
Zapraszamy do naszego centrum w Cesarzowicach (kierunek Kąty Wrocławskie pod Wrocławiem) Link do mapy dojazdu

Oferta

Stale poszerzamy ofertę produktów dostępnych w naszych centrach. Wybraliśmy niektóre z produktów dostępnych w naszej ofercie, jeśli nie znalazłeś jakiegoś produktu w naszej ofercie zapytaj o niego, bardzo możliwe, że wtedy sprowadzimy ten produkt specjalnie dla Ciebie.

Proces inwestycyjny

Wizja lokalna

Nasze działanie rozpoczynamy od wizyty na miejscu inwestycji w celu dokonania pomiaru i oceny terenu oraz zebraniu jak największej ilości informacji na temat oczekiwań klienta. Tak by móc przedstawić najbardziej korzystne rozwiązanie. Przed wizytą architekta prosimy o przygotowanie planu sytuacyjnego terenu z zaznaczeniem istotnych elementów:

- bryły i wymiarów budynku
- szerokości bram, wjazdów, studzienek
- wymiarów schodów przyległych do terenu
- odległości do granic działki

Projekt

Następnie dysponując konkretną już wiedzą wspólnie z naszym projektantem przygotowujemy profesjonalny projekt aranżacji powierzchni. Projekt taki zawiera ilości, rodzaj oraz kolorystykę nawierzchni wraz z niezbędnymi akcesoriami takimi jak: systemy odprowadzenia i zagospodarowania wody deszczowej, odwodnienia liniowe. Przy projektowaniu zieleni zestawienie gatunków roślin, aranżacje,niezbędne przekroje i inne rysunki techniczne zależnie od potrzeb klienta (oświetlenie, mała architektura, system nawadniający, oczka itp.)

Realizacja

Po zaakceptowaniu projektu oraz kosztów, wchodzimy na budowę, zgodnie z wcześniej ustaloną datą i dostarczamy wszystkie niezbędne materiały: rośliny, kostkę brukową (lub płyty), piasek, cement, kruszywo, geowłókninę, akcesoria, następnie przechodzimy do układania powierzchni według nawet najbardziej wyszukanych projektów zawierających koła, melanże, przenikania kolorów, półkolistych alejek, uskoków. Na życzenie klienta po zakończeniu prac możemy dokonać impregnacji ułożonej nawierzchni. Przy budowach dużych osiedli i obiektów przemysłowych uczestniczymy w realizacji inwestycji na różnych jej etapach. Począwszy od robót przygotowawczych, ziemnych, wykopów, wywozu gruntu, utylizacji, poprzez wykonywanie szeregu robót budowlanych, murowych, posadzkarskich, wykończeniowych, aż do zagospodarowania terenu wokół inwestycji.